czwartek, 23 października 2014

Nekropolie na pruskiej ziemi: Gmina Prabuty (Riesenburg) - Gdakowo II (Dakau II) - W poszukiwaniu unicestwionej nekropolii.

Cmentarz w Gdakowie II (Dakau)
Druga z nekropolii powiązanych ze wsią Gdakowo (Dakau) została ulokowana na północny zachód od wsi, tuż przy drodze w kierunku Wilczewa (Wilzen). Cmentarz założono w pierwszej połowie XIX wieku w związku z przepełnieniem przykościelnej nekropolii. Trudno dziś określić jego rozmiar ponieważ nie ostał się po nim nawet ślad. Biorąc pod uwagę fakt, iż był użytkowany pzez prawie 100 lat, można założyć, iż mógł być relatywnie duży. Nekropolia według pozyskanych przez mnie informacji istniała do 1978 roku, kiedy to została unicestwiona, a grunt po niej sprzedano prywatnemu właścicielowi pod, co makabryczne - pole uprawne. 

Doprawdy, nigdy nie przestanie mnie dziwić ludzka chciwość, brak empatii i poszanowania dla zmarłych. W tym wypadku mamy do czynienia z rażącym przykładem owego braku empatii. Nie zadbano o wydzielenie i zabezpieczenie obszaru nekropolii, ogrodzenie jej, o postawienie chociaż kamienia pamiątkowego ze spisanymi imionami i nazwiskami, wymazano po prostu pamięć po pochowanych tam ludziach.

Od lewej do prawej, "cmentarz", widok z drogi Wilczewo-Gdakowo na wieś
"Cmentarz"
Widok z drogi na Wilczewo na Gdakowo