czwartek, 24 listopada 2011

Koncepcja bloga

Mym zamysłem jest pobudzenie umysłów ludzi zamieszkujących teren od Wisły po Podlasie do działania, poszukiwania, badania, odkrywania historii ziemi którą zamieszkujemy, wszystkich tych regionów składających się na większą całość znaną nam jeszcze nie tak dawno pod nazwą Prus.

Patrząc w głąb naszej lokalnej przeszłości jesteśmy w stanie niejednokrotnie nakreślić na nowo swą własną tożsamość i tym samym możemy dokonać głębszego osobistego samookreślenia. Owa wiedza pomaga nam ubarwić swe „ja” o spuściznę tego co nas otacza i kształtuje, tak jak przez wieki otaczało i kształtowało dawnych mieszkańców, czyniąc z nich tym kim byli dla swej ziemi.

Zamierzam pisać o Prusach i ich dziejach przez pryzmat ludzi, natury, historii, tradycji i kultury a także własnych i cudzych przemyśleń i badań. „Pruski Horyzont” jest skierowany nie tylko do ludzi zamieszkujących pruską ziemię ale także do każdej jednej osoby zainteresowanej barwną historią tej krainy. Zależy mi na promocji świadomości tego czym była i jest owa "...kraina ciemnych lasów i kryształowych jezior" w sposób jak najbardziej obiektywny. Poprzez zbiór różnorodnych publikacji chcę pomóc chętnym czy poszukującym w odpowiedzi na pytanie „czym jest ziemia na której żyję i kim dla niej jestem?” w nakreśleniu swej tożsamości poprzez wgląd na szereg czynników stojących czasem poza ogólnie przyjętym kanonem myślenia przez niechęć, fałsz czy zwykłą ignorancję a dotykających nas nawet po dzisiejszy dzień.

Forma którą obrałem do prezentacji swych publikacji i myśli jest obecnie najbardziej przejrzystą i wygodną w prowadzeniu a co najważniejsze dzięki powszechności medium jakim jest internet, ogólnie dostępną dla czytelnika bez względu na miejsce jego zamieszkania. Planuję publikować na ramach bloga prace zarówno autorskie jak i wszelkiej maści artykuły, opracowania, informacje zaczerpnięte z szeregu źródeł czyniąc tym samym z owego bloga swoiste kompendium wiedzy i spojrzeń na tematykę Prus.