środa, 28 marca 2012

Wielka Puszcza - Grosse Wildnis

Wielka, pierwotna puszcza zwana także Galindzką, na cześć jednego z plemion pruskich ją zamieszkujących, Galindów, była obszarem leżącym na kresach ziem pruskich i po podboju Prus przez zakon podlegała jego władzy zwierzchniej. Obszar ten pokrywa się w dużej mierze z Mazurami i graniczył od wschodu z Litwą a od południa z polskim Mazowszem. Pozostałości wielkiej puszczy : puszcza Borecka, Piska i Romincka są jednymi z niewielu pozostałości puszcz pierwotnych w Europie.

Zasięg wielkiej puszczy >Powiększenie<
Wraz z końcem podboju Prus w 1283 ruszyła akcja kolonizacyjna mająca na celu uczynienie obszaru puszczy galindzkiej użytkowym. Kolonizacja trwała 200 lat i rozpoczęła od budowy szeregu zamków budowanych w kierunku wschodnim, stawianych coraz to głębiej na terenie puszczy. Pierwszym z zamków zbudowanych podczas kolonizacji wielkiej puszczy był zamek w Dąbrównie (Gilgenburg) zbudowany w 1316 roku, następnym był zamek w Giżycku (Lötzen) zbudowany w 1341 roku, kolejnymi były zamki w Piszu (Johannisburg, 1345), Olsztynku (Hohenstein ,1349), Szczytnie (Ortelsburg, 1360) i Ełku (Lyck, 1398) gdzie pierwsze wsie lokowano już na początku XV wieku. Kolonizacja polegała na sprowadzaniu w miejsce przetrzebionych pierwotnych mieszkańców puszczy, Galindów i Jaćwingów, osadników z terenu Niemiec i sąsiedniego Mazowsza. Zajmowali się oni głownie karczowaniem lasu i zakładaniem pól na wyrwanych puszczy połaciach ziemi. Następne fale osadnicze składały się z protestanckich uchodźców przybywających z terytorium Rzeczypospolitej, a dokładnie okolic Krakowa, Sandomierza i Lublina. Osiedlali się oni pośród pozostałych na tej ziemi Prusów z czasem ich asymilując. Wymienione wyżej grupy etniczne przez wieki mieszały się z sobą dając tym samym początek Mazurom.


Obszar Wielkiej Puszczy obejmował komturie, a później starostwa (w Prusach Książęcych od 1525 r.): piskie, ełckie, straduńskie, zelkowskie i węgoborskie (węgorzewskie). (wiki)

Artykuł powstał na podstawie :

Polskiej i niemieckiej wiki : http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Puszcza_(Prusy)