środa, 26 marca 2014

Nekropolie na pruskiej ziemi: Gmina Prabuty (Riesenburg) - Trumiejki (Klein Tromnau)


Dawne schody prowadzące do cmentarza.

Cmentarz ewangelicki w Trumiejkach (Klein Tromnau) leżący tuż przy drodze Prabuty (Riesenburg) - Kisielice (Freystadt) i w zestawieniu z nekropoliami położonymi w pobliskich wioskach należał do 1945 roku do największych w okolicy. Teren nekropolii był pierwotnie obsadzony dębami, a wchodziło się na jego teren po dużych kamiennych schodach znajdujących się przy drodze po zachodniej stronie cmentarza. Obecnie jednakże nie natrafimy tutaj na choć jeden dawny nagrobek, drzewa zostały w większości wycięte (poza szpalerem starych dębów przy wschodniej ścianie cmentarza), a nowa brama wejściowa została usytuowana w ogr strony. Cmentarz jest obecnie katolicki i wciąż używany przez mieszkańców wioski. Dawne pomniki zostały po wojnie pozbawione płyt nagrobnych i tablic, a następnie wyrzucone poza teren nekropolii. Choć na obszarze cmentarza można wciąż odnaleźć kamienne ramy, to największe nagromadzenie pomników znajduje się w dwóch zrzutowiskach, od południa i od północy. By je odnaleźć wystarczy okrążyć nekropolię, poczynając od zachodniej strony i kierować się na południe, wzdłuż ogrodzenia. Podążając w tym kierunku zaczniemy natrafiać na łatwo dostrzegalne resztki pomników, pierwsze ze zrzutowisk odnajdziemy u podnóża skarpy przy południowo-wschodnim odcinku ogrodzenia, drugie zaraz przy północno-wschodnim. Dawnym zmarłym nie okazano nawet elementarnej dozy szacunku, na terenie cmentarza nie odnajdziemy żadnej tablicy informacyjnej lub pamiątkowej. Z całej nekropolii nie uchowało się choć jedno imię i nazwisko.

Obecny cmentarz.

Starodrzew od przy wschodniej stronie cmentarza, również tuż za nim można odnaleźć resztki pomników co obrazują zdjęcia poniżej.
Zarośnięte chaszczami zrzutowisko nagrobków przy południowo-wschodnim rogu cmentarza


Zrzutowisko nagrobków przy północno-wschodnim rogu cmentarza (za ogrodzeniem)