środa, 24 kwietnia 2013

Karl Thom - As myśliwski z Kisielic


Historia zna wiele przykładów postaci robiących błyskotliwą karierę na przekór swego nieuprzywilejowanego pochodzenia. Pochodzenie jako takie nie predestynuje do wielkich czynów, są one w rzeczy samej tylko i wyłącznie wypadkową woli, ducha i pasji danej indywidualności. Historia Karla Thoma, syna parobka z Kisielic (Freystadt) jest bezsprzecznie jednym z takich przykładów. Mimo swego plebejskiego pochodzenia Karl Thom został jednym z najwyżej odznaczonych i najprzedniejszych asów pruskiego lotnictwa. Jako jeden z raptem czterech asów został podwójnie odznaczony najwyższym pruskim odznaczeniem wojskowym -  Pour le Mérite, najwyższym odznaczeniem przyznawanym żołnierzom i podoficerom - Goldenes Militaerverdienstkreuz (Złotym Krzyżem Zasług Wojskowych), Hohenzollernscher Hausorden (Orderem Rodu Hohenzollernów), a także dwoma Eisernes Kreuz (Krzyżami Żelaznymi). Przypisuje się mu 27 zestrzeleń, których to dokonał w ciągu raptem roku.

Karl Thom urodził się 19 maja 1893 roku w Kisielicach (Freystadt) jako syn parobka rolnego, od 1899 do 1907 roku uczęszczał do szkoły podstawowej w swym rodzinnym mieście. Wraz z ukończeniem podstawówki, młody Karl szybko poszedł w ślady swego ojca i podjął się pracy jako parobek w gospodarstwie jednego z miejscowych bauerów. W 1911 roku Karl porzuca jednakże pracę na roli i zaciąga się ochotniczo na trzy lata do 5-ego Pułku Huzarów im. Księcia Blüchera von Wahlstatt. Wraz z wybuchem Wielkiej Wojny w 1914 roku Thom zostaje skierowany na front. 4 września tego samego roku zostaje promowany na podoficera, a w przeciągu następnych dwóch miesięcy zdobywa swe pierwsze odznaczenie, krzyż żelazny II klasy. W listopadzie Karl odnosi także swe pierwsze rany w wyniku których zostaje przeniesiony pierw do lazaretu w Wystruci (Insterburgu), a następnie w Norymberdze. Po powrocie do zdrowia wraca w szeregi swego starego regimentu by po pół roku, w lipcu 1915 roku zadecydować o wstąpieniu w szeregi pruskiego lotnictwa. Któż zna powód jego decyzji? być może w duszy młodego Karla zakwitła lotnicza pasja w wyniku obcowania na froncie z tym relatywnie nowym i fascynującym osiągnięciem techniki? jakakolwiek byłaby odpowiedź na to pytanie, faktem jest jednak to, iż od tego momentu aż po swą śmierć pozostał związany z lotnictwem.

Po pomyślnym zakończeniu kursu pilotażowego w Pile, Karl zostaje przydzielony do stacjonującego na Froncie Zachodnim Artilleriefliegerabteilung 216 (artyleryjski batalion lotniczy) zajmującego się przeprowadzeniem rekonesansu i namierzaniem celów dla artylerii. Po prawie rocznej służbie w oddziale rozpoznawczym, 16 maja 1916 roku Karl ulega wypadkowi rozbijając się wraz ze swą maszyną na terenie Francji. Ciężko ranny trafia do szpitala w Colmar, gdzie przez kilka następnych dni nie odzyskuje przytomności. Po odzyskaniu przytomności nie grzeje miejsca w lazarecie i szybko wraca na front. 24-ego lipca tego samego roku zostaje awansowany na sierżanta, by w przeciągu następnych trzech dni zostać przeniesionym do Feldflieger Abteilung 48 (48-ego batalionu lotniczego) - liniowej jednostki lotniczej. Niedługo po tym, FFA 48 zostaje skierowana na bałkański teatr wojenny, do Rumuni. Już w Rumuni podczas jednej z misji Karl zostaje zmuszony do dokonania awaryjnego lądowania na obszarze kontrolowanym przez wojska rumuńskie trafiając tym samym do niewoli. Będąc wyjątkowo niespokojnym duchem podejmuje się brawurowej ucieczki z obozu jenieckiego. Ucieczka okazuje się sukcesem, a sam Karl po wielu trudach z nią związanych w końcu powraca do swej jednostki, za swój wyczyn zostaje odznaczony krzyżem żelaznym I-ej klasy.

24-ego kwietnia 1917 roku Karl podchodzi do kursu na pilota myśliwskiego który kończy z powodzeniem. W połowie maja dostaje przydział do saskiego szwadronu myśliwskiego - Jasta 21, gdzie służy pod dowództwem również niedawno przydzielonego Staffelführera Eduarda Rittera von Schleicha. Thom pozostał w Jasta 21 aż do końca wojny walcząc na froncie zachodnim jako pilot myśliwski.W ramach Jasty 21 Karl latał głównie na Albatrosie D.V oznaczonym dużą literą "T" jako swoim symbolem rozpoznawczym umiejscowioną tuż za oznaczeniem swojego szwadronu, czarno-białą wstęgą. 22 sierpnia 1917 roku Karl dokonuje swego pierwszego zestrzelenia w postaci francuskiego Doranda AR.2. W przeciągu września dodał do swej puli jeszcze 11 zestrzeleń. Październik przyniósł dla Jasty 21 kilka znaczących zmian, a mianowicie :  Oskar Freiherr von Boenigk zastępuje jako dowódca Eduarda Rittera von Schleicha, a Fokker D.VII zastępuje wysłużonego Albatrosa D.V jako główny myśliwiec Jasty. 11 października Karl zostaje odznaczony pierwszym Pour le Mérite. W ciągu października dokonuje tylko jednego zestrzelenia.W ciągu listopada nie udaje mu się uzyskać żadnego zestrzelenia. 10-tego samego miesiąca zostaje jednakże awansowany na oficera. Odmianę przynosi dopiero grudzień kiedy to Karl dokonuje dwóch następnych zestrzeleń, z czego jedno nie zostaje potwierdzone przez wystarczającą ilość świadków. 23-ego grudnia podczas ataku na balon obserwacyjny zostaje raniony w nogę i skierowany na czterotygodniową rekonwalescencję w lazarecie w Dun. Mimo nie zagojonej rany i problemów z chodzeniem dokonuje codziennych lotów nad polem walki. Nawrót dobrej passy nastąpił w czerwcu 1918 roku, w ciągu miesiąca uzyskuje 5 następnych zestrzeleń. W lipcu dokonuje 6 zestrzeleń, a sierpień przynosi mu cztery ostatnie zestrzelenia, dając łączną sumę 27-u zestrzeleń. W końcowym rozrachunku zestrzelonych przez Karla maszyn, 23 było francuskiej proweniencji, a 4-y angielskiej. 11 sierpnia Karl zostaje poważnie raniony w biodro trafiając na następne dwa miesiące do lazaretu, w tym samym czasie zostaje odznaczony Orderem Rodu Hohenzollernów z Mieczami a następnie, 28 sierpnia awansowany na porucznika. 1 listopada zostaje po raz drugi odznaczony Pour le Mérite. 6 listopada powraca w szeregi swojej Jasty by raptem trzy dni później ulec kolejnemu poważnemu wypadkowi. Dwa dni po tym niefortunnym zdarzeniu Wielka Wojna dobiega końca, a sam Karl zostaje przeniesiony do rezerwy. 

Po powrocie do swych rodzinnych stron, mieszkańcy miasta w uznaniu dla jego zasług nazywają jedną z ulic Kisielic jego imieniem. Niewiele wiadomo o życiu Karla w czasach interbellum, założyć można iż pozostawał przez cały ten czas związany z lotnictwem. W 1937 roku w Królewcu zostaje opublikowana jego biografia pod tytułem : "Der flieger Thom : vom Landarbeiter zum Pour-le-mérite-Flieger : mit 15 Bildern". W czasie drugiej wojny światowej już jako major działał w pierw w olsztyńskiej (Fliegerhorst-Kommandantur A (o) 4/I ), a następnie królewieckiej (Fliegerhorst-Kommandantur E (v) 217/I) komendanturze Luftwaffe. Zaangażowany był także w działanie na rzecz weteranów i inwalidów wojennych. Umarł z powodu odniesionych ran  3-ego marca 1945 roku w lazarecie w oblężone Piławie, tam też został pochowany.

Źródła :

http://www.theaerodrome.com/aces/germany/thom.php (odnośnik zawiera pełną listę zestrzeleń Karla, wraz z datami i typami zestrzelonych maszyn)
http://www.frontflieger.de/3-t-f.html#thomkarl;
http://www.wehrmacht-awards.com/forums//showthread.php?t=331759
http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Thom_(Flieger)

http://www.aefl.de/freystadt-kisielice/Michal-2011_05_07/freystadt-kisielice/historia.html